Εύχρηστα ερμάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι αρχειοθέτησης ή αποθήκευσης.
Κατασκευάζονται από λαμαρίνα DCP Α’ διαλογής, σε διάφορες διαστάσεις.
Διατίθενται με πόρτες ανοιγόμενες, οι οποίες φέρουν χειρολαβές, η δεξιά εκ των οποίων έχει κλειδαριά.
Εσωτερικά, υπάρχουν ράφια, τα οποία είναι κινητά.
Βάφονται ηλεκτροστατικά, σε χρώματα της επιλογής σας από το χρωματολόγιο της εταιρείας μας.