Εύχρηστα ερμάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι αρχειοθέτησης ή αποθήκευσης.
Κατασκευάζονται από λαμαρίνα DCP Α’ διαλογής, σε διάφορες διαστάσεις.
Διατίθενται με συρόμενες πόρτες, οι οποίες κλειδώνουν.
Εσωτερικά, έχουν κάθετο χώρισμα στη μέση και 4 κινητά ράφια σε κάθε πλευρά.
Βάφονται ηλεκτροστατικά, σε χρώματα της επιλογής σας, από το χρωματολόγιο της εταιρείας μας.