Η γκάμα των πιστοποιημένων προϊόντων περιλαμβάνει επιλογές για την οροφή ή τον τοίχο (Silente, Nuvola, Dot, Flag και Kubo), διαχωριστικά για το γραφείο (Scriba) , καθώς και  “free-standing” λύσεις (D-Space και Menhir).

Επιλέξτε, σχήμα, σχέδιο, χρώμα , διάσταση ακόμα και υλικό ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου (υλικό Whisper® της Stratocel® για χώρους με υψηλή υγρασία  ή υλικό Basotect® της Basf®  για χώρους με υψηλότερες απαιτήσεις πυραντοχής και πυρασφάλειας.

Dot

Flag

Nuvola

Kubo

Hanging Silente

Silente

Scriba

D-Space

Menhir