Αρχειοθέτηση και αποθήκευση γραφείου.

Συρταριέρες, ερμάρια, βιβλιοθήκες, αρχειοθήκες ασφαλείας, συστήματα κρεμαστών φακέλων, χαρτοσυμπιεστών, ιματιοθήκες, μεταλλικές ή μελαμίνης.